Υπηρεσίες

Φορολογικές Συμβουλές

Η άρτια εξειδίκευσή μας σε φορολογικά θέματα, μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε τις απαραίτητες συμβουλές και πληροφορίες στους πελάτες μας, είτε σε μόνιμη βάση, είτε κατά περίπτωση…

περισσότερα
Λογιστικές Εργασίες

Η χρήση γενικά αποδεκτών Μηχανογραφικών Πακέτων Λογιστικής, μας δίνει τη δυνατότητα μηχανογραφικής παρακολούθησης του Λογιστηρίου της Επιχείρησής σας…

περισσότερα
Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Η Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών αποτελεί ένα θέμα αυξημένης σημαντικότητας για τους πελάτες μας με πολυεθνική διάσταση, καθώς και για τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές…

περισσότερα
Εσωτερικός Έλεγχος

Η Εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ελεγκτικές υπηρεσίες, τόσο με την αξιολόγηση και εφαρμογή συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου…

περισσότερα
Εσωτερικές Διαδικασίες

Ο τομέας αυτός υπηρεσιών, αναφέρεται στην παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε εξειδικευμένο φορολογικό, χρηματοοικονομικό πρόβλημα, ή επενδυτικό σχέδιο…

περισσότερα
Εκπόνηση Μισθοδοσίας – Εργατικά θέματα

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει σε πλαίσια απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, την αξιολόγηση των κατάλληλων στελεχών, με στόχο την άριστη οργάνωση και λειτουργία της Επιχείρησής σας…

περισσότερα
Μελέτες εξαγορών

Η Εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες, έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence)…

περισσότερα
Ίδρυση και Εγκατάσταση Εταιρειών

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ίδρυσης μίας εταιρείας ή μέρος των σχετικών διαδικασιών…

περισσότερα
Business in Greece

Greek law provides for a variety of legal forms for carrying out a business. In addition for establishing a Greek company or entity (partnership)…

περισσότερα

@onTHESIS

Επιπλέον η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει την υπηρεσία @onTHESIS, μία Υπηρεσία Ανοικτής
Γραμμής Υποστήριξης σε Φορολογικά και Λογιστικά θέματα τρέχουσας φύσης, προσφέροντας
μία συμπληρωματική υπηρεσία Υψηλής Συμβουλευτικής Αξίας σε εταιρείες που διαθέτουν
οργανωμένη διοικητική Μονάδα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρησης.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.