Εκπόνηση Μισθοδοσίας – Εργατικά θέματα

Μισθοδοσία/Συμβουλές επί θεμάτων Προσωπικού

Καθώς η επιλογή κατάλληλου προσωπικού και η τοποθέτησή του σε αντίστοιχες θέσεις είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και πολύπλοκο θέμα, που προβληματίζει κάθε επιχείρηση, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει σε πλαίσια απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, την αξιολόγηση των κατάλληλων στελεχών, με στόχο την άριστη οργάνωση και λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της Επιχείρησής σας.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κυριότερες από τις εργασίες μας που αφορούν σε θέματα προσωπικού :
Εκπόνηση
μισθοδοσίας προσωπικού
Επιλογή προσωπικού
Οργανογράμματα και
περιγραφές θέσεων
Σύστημα
αξιολόγησης προσωπικού
Προγράμματα κινήτρων
Συγγραφή Εσωτερικών
Κανονισμών Λειτουργίας

trades & stocks

Trades and stock are the lifeblood of any financial institution. Without the right trades and stock no company can flourish. That is why Business WordPress theme ensures that your trades and stocks are proper. We offer consulting services that enhance your portfolio and guide you about making the right trades:

  • Don James/Semplice – Article and News research
  • HighVoltageBusiness – Company and Industry Research
  • Goovers – Company and Industry Research
  • IRISpace – Industry Research
  • Lexos-Nexos – Company, Industry, Market Research
  • Plombett – Industry Research
  • Pronounce – market analysis report “slices”

reliable & safe

Financial Regulation

Licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission under licence number 138/11 in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive.

Insured Client Funds

We are a proud member of the Investor Compensation Fund which acts as a guarantor of last resort for our investors. IFC covers the maximum amount of 20.000 EUR for MiFID clients.

Segregated Accounts

Investor’s money is kept in segregated accounts with top-tier banks that cannot be claimed by creditors or used by us. Account base currencies are available in EUR, GBP, USD, CHF and JPY.

Negative Balance Protection

Through the use of an automated transaction monitoring and risk management system, a Consulting WP client’s account will never be allowed to reach negative balance.

Extreme Transparency Policy

Our Extreme Transparency Policy ensures that the client receives a transparent price feed, transparent liquidity, transparent historical data, transparent market information at all times.

USD 825.000.000 NOP

The total value of all of the client’s open positions combined (net open position) may not surpass USD 825.000.000.

Why traders choose us

Raw Spreads

Receive premium pricing from Top Tier financial institutions. Pricing from Top Tier financial institutions.

Read More

No Dealing Desk

With Consulting WP you’ll get no re-quotes, no dealer intervention and fair order execution.

Read More

State of the Art

Trade Forex and CFDs with the world’s best trading platforms on your desktop or mobile device.

Read More

Strategy development

Range of markets

forex

Trade Forex with leverage, sixty currency pairs, fast execution and No Dealing Desk.

indices

Trade 15 Index CFDs and take a position according to your view of the overall market.

metals

Trade gold and silver and take advantage of our advanced platforms and no-deposit-fees policy.

oil range

Trade Brent Crude and WTI light crude oil. No deposit fees.

Trade on the go!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.