Υπηρεσίες

Σχετικά με εμάς Η ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

είναι ένας οργανισμός που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πρότυπα των αντίστοιχων Διεθνών Οίκων του Management Consulting, εξειδικεύεται επίσης σε θέματα ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING).

Πως λειτουργούμε

Η επιτυχία της εταιρείας μας είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας και τις επιχειρήσεις τους. Το έργο μας υποστηρίζεται από εξειδικευμένες συμβουλές και γνώσεις σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη βοήθεια προς τους πελάτες μας, προκειμένου να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους.

Η κύρια δομή της ομάδας που ανατίθεται σε κάθε πελάτη περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, η παραπάνω δομή ενδέχεται να τροποποιηθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιμέρους προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να διασφαλιστεί ότι θα λάβει το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης για να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό μας είναι καλά ενημερωμένο με τις πρόσφατες φορολογικές και λογιστικές αλλαγές, καθώς και για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, ιδίως όσον αφορά τα νέα ψηφιακά επιχειρησιακά συστήματα.

@onTHESIS

Επιπλέον η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει την υπηρεσία @onTHESIS, μία Υπηρεσία Ανοικτής Γραμμής Υποστήριξης σε Φορολογικά και Λογιστικά θέματα τρέχουσας φύσης, προσφέροντας
μία συμπληρωματική υπηρεσία Υψηλής Συμβουλευτικής Αξίας σε εταιρείες που διαθέτουν
οργανωμένη διοικητική Μονάδα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρησης.

Γιατί να επιλέξετε εμάς

Υψηλή
Τεχνογνωσία

Τα στελέχη μας ενημερώνονται διαρκώς ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες

Εμπειρία
Ετών

Για σχεδόν 40 χρόνια, προσφέρουμε υπηρεσίες απαραίτητες για την σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων

Επίκεντρο μας
ο Άνθρωπος

Η Εταιρεία μας επενδύει στους ανθρώπους της, προσφέροντάς τους άπλετη γνώση στο πεδίο της λειτουργίας της και κάνοντάς τους να νιώθουν πως είναι σημαντικό μέλος της ομάδας.

Πρότυπα
Ποιότητας

Η Εταιρεία μας πιστοποιείται βάση των διεθνών προτύπων ISO 9001 & ISO 27001

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.