Μελέτες εξαγορών

Η Εταιρεία μας

είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες, έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence). Κατά την διάρκεια της Μελέτης Εξαγοράς διερευνώνται όλα εκείνα τα στοιχεία της επιχείρησης, που κρίνονται αναγκαία στην περίπτωση εισόδου νέων επενδυτών ή συγχώνευσης ή απορρόφησης αλλά και στην περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες σε μία εταιρεία επιθυμεί να διεξάγει λεπτομερή έλεγχο.

Επιπλέον μπορούμε να προβούμε σε Μελέτες Αποτίμησης, είτε από την πλευρά των αγοραστών είτε από την πλευρά των πωλητών ώστε να έχουν μία εικόνα της τρέχουσας λογιστικής αξίας της εταιρείας.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.